Prezentacija besplatnog korišćenja Elektronske enciklopedije Crnogorskih propisa “Katalog propisa 2018”