POTPREDSJEDNIK

Suad Đurković, potpredsjednik Opštine Gusinje
Edon Balidemaj, potpredsjednik Opštine Gusinje

  • Nadležnosti

Potpredsjednik opštine zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri. Potpredsjednik opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima. Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika opštine. Izuzetno, potpredsjedniku opštine mandat traje do izbora novog predsjednika opštine, u skladu sa članom 66 Zakona o lokaloj samoupravi. (Kad predsjedniku opštine, u slučajevima propisanim zakonom, prestane mandat, funkciju predsjednika, do izbora novog predsjednika opštine, vrši potpredsjednik opštine, koga odredi skupština).

 

  • Kontakt

E-mail: potpredsjednik@opstinagusinje.me
E-mail: edon.balidemaj@opstinagusinje.me

Telefon: +382 (0) 68 182 230
Telefon: +382 (0) 69 922 877