Rukovodilac za saradnju sa dijasporom

Refik Pirović
rukovodilac za saradnju sa dijasporom

Kontakt e-mail
kabinet@opstinagusinje.me
pirovicrefik@gmail.com

Kontakt telefon
+382-67-610-507

Biografija

Refik Pirović je rođen 1991. godine u Beranama.

Završio je OŠ“Džafer Nikočević“ u Gusinju, srednju medicinsku školu „Dr Branko Zogović“ u Beranama.

Na redovnim studijama završio je Pedagoško psihološke studije, smjer- psihologija na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru.

Na prvim lokalnim izborima u Opštini Gusinje 2014 godine,  izabran je  kao najmlađi odbornik tog saziva. Pored odborničkog mandata počinje sa radom u OŠ“Džafer Nikočević“  na poslovima  u administraciji pedagoško psihološke službe ove škole.

Od 2017. godine  imenovan je za Sekretara sekretarijata za inspekcijske poslove sve do 2021. godine, gdje prelazi na mjesto Samostalnog savjetnika u Sekretarijatu za privredu, razvoj i finansije.
Učestvovao je u raznim Vladinim komisijama,  Komisije za sprečavanje ilegalne eksploatacije, člana za izradu Prostornog Plana Crne Gore kao i u EU projektima koji su realizovani u Opštini Gusinje, bio je aktivan  u NVO sektoru kao i na raznim konsultativnim  poslovima , takođe je  i aktivni član u političkom životu Gusinja.

Kao neko ko je imao iskustva na raznim društveno političkim mjestima na konkursu je izabran u martu 2024.godine za Rukovodioca za saradnju sa dijasporom.