Delegacija Opštine Gusinje učestvovala na radnim sastancima u Beogradu