Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2018 – 2020