Opština Gusinje predala na korišćenje specijalizovano vozilo za odvoz smeća Komunalnom preduzeću