Predstavljen aplikacioni paket prekograničnog poziva Crna Gora – Kosovo (IPA II 2014-2020)