Predstavnici Međunarodne Korporacije Balkana u posjeti Opštini Gusinje