U Opštini Gusinje održana prezentacija Studije turističkih potencijala Gusinja i Plava