Usvojena Odluka o budžetu Opštine Gusinje za 2021.godinu u iznosu od 2.157.550,00 eura