Potpisan Ugovor između MUP-a i Opštine Gusinje o realizaciji projekta vrijednosti 9.900 eura