Uklonjena topola koja je predstavljala bezbjedonosni rizik za učesnike u saobraćaju