Demant navoda ne-zavisnog odbornika objavljenih u ND Vijesti 14.06.2020.godine