U okviru projekta “ Uvođenje održivog upravljanja otpadom – Bins” u Gusinju održana obuka