TIKA sprovela edukaciju za Službe zaštite i spašavanja u Crnoj Gori