U GUSINJU ORGANIZOVANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PREKOGRANIČNOG PROJEKTA “KULTURNO NASLIJEĐE”