U GUSINJU ORGANIZOVANA LIKOVNA KOLONIJA U PERIODU OD 24. DO 28.OKTOBRA 2022.GODINE