Mjere i preporuke: Gdje je obavezna maska, ko može ući u CG, koja pravila važe u kafanama, supermarketima…