Postignuti dogovori u pravcu koordinisanih akcija na suzbijanju širenja koronavirusa – Alipašini izvori zatvoreni za posjetioce