Simbolično za Dan državnosti Crne Gore sa radom počela Služba Komunalne policije