Potpisan Sporazum o saradnji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina CG i Opštine Gusinje