Predstavnici Opštine Gusinje na sastanku povodom prekograničnih poziva CG – AL i CG – KS