Radni sastanak između partnera na projektu Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora