Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori posjetio Skupštinu opštine Gusinje