Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2020.godinu