Realizacijom projekta regulacije Lima i Grnčara rješava se višedecenijski problem građana u četiri opštine