Opština Gusinje obilježila 28 godinu od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori