Održan sastanak sa predsjednikom fondacije Plav Gusinje (Fondacioni Plavë Guci)