Novi koordinator TIKE sa saradnicima u zvaničnoj posjeti Opštini Gusinje