Održan sastanak operativnog tima za zaštitu i spašavanje