JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE GUSINJE ZA 2024. GODINU