Završna konferencija – „Uvođenje održivog upravljanja otpadom – Bins“