Završeno asfaltiranje i sanacija udarnih rupa u opštini Gusinje