Zahvalnost Opštine Gusinje Fondaciji Gusinje i Euro Gusinje na opredijeljenim donacijama