U okviru Zimske škole za poljoprivrednike u Gusinju održana škola voćarstva