U okviru projekta “BinS” realizovana obuka “Upravljanje projektom prekogranične saradnje”