U okviru prekograničnog projekta “BinS” održana obuka Efektivna komunikacija