U Gusinju predstavljen projekat “Uvođenje održivog upravljanja otpadom – BinS”