U cilju razvoja kulturnog turizma nabavljena oprema za pružanje turističkih usluga