Sastanak o mogućnosti otvaranja i stavljanja u funkciju HMP u opštini Gusinje