Program Javne rasprave o Nacrtu Strateškog plana razvoja Opštine Gusinje