Program Javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Gusinje za 2020.godinu