Pripadnici Službe zaštite i spašavanja podijelili učenicima reklamni materijal