Predstavnici Sarajevske opštine Centar u zvaničnoj posjeti Gusinju, najavljena saradnja na svim nivoima