U Gusinju predstavljeni IPA Srbija – Crna Gora i Interreg Mediteranski programi transnacionalne saradnje