Položeno cvijeće na spomeniku palim borcima u II svjetskom ratu