Podnošenje poreske prijave za obračun članskog doprinosa za 2022. godinu