Plan aktivnosti na teritoriji Opštine Gusinje za odabiranje – licenciranje muških priplodnih grla