Organizovan drugi seminar u okviru projekta ‘Kulturno nasleđe-blago prekograničnog regiona’