Opštinske službe i preduzeća na visini zadatka u obavljanju poslova tokom epidemije izazvane virusom COVID19